Wet- & Regelgeving

Financiële Steun voor B&B’s in coronatijden

Bedandbreakfast.nl; Financiële Steun voor B&B’s in coronatijden

Een klein jaar na de start van de coronacrisis, zijn er op het gebied van financiële steun diverse uitbreidingen doorgevoerd door het kabinet. Bekijk welke regelingen voor jou als B&B-eigenaar het meest relevant zijn en waar je mogelijk voor in aanmerking komt.

Update oktober 2021

De coronamaatregelen zijn voor een groot deel opgeheven en de economie draait weer. Daarom is per 1 oktober 2021 een deel van het steunpakket gestopt dat de Nederlandse economie 1,5 jaar heeft geholpen. Bekijk het complete overzicht van lopende financiële regelingen en regelingen die inmiddels zijn gesloten via de site van de Rijksoverheid.

Overzicht steun- en herstelpakket

Tegemoetkoming Vaste Lasten

De Tegemoetkoming Vaste Lasten (voorheen TOGS) bestaat al enige tijd, maar vanwege de aanhoudende lockdown is deze regeling aangepast en uitgebreid. Zo is bijvoorbeeld het minimale bedrag aan vaste lasten dat je als bedrijf per kwartaal moet hebben, verlaagd van € 3.000 naar € 1.500. Daarbij is het wel noodzakelijk om aan alle algemene voorwaarden te voldoen. Zo moet je bijvoorbeeld in het bezit zijn van een KvK-nummer. De financiële steun voor het eerste kwartaal van 2021, is vanaf 15 februari aan te vragen via de website van de Rijksoverheid.

Tozo

Vanaf 1 februari kun je de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) met terugwerkende kracht aanvragen vanaf de voorafgaande maand. Zo kun je dus op 1 februari 2021 de Tozo aanvragen vanaf 1 januari 2021. Daarbij is de Tozo verlengd tot 1 juli 2021 en in twee delen opgeknipt; Tozo 3 loopt van 1 oktober 2020 tot 1 april 2021 en Tozo 4 loopt van 1 april 2021 tot 1 juli 2021. In beide gevallen wordt er niet getoetst op beschikbare geldmiddelen, maar je dient wel aan een aantal voorwaarden te voldoen. Je kunt de financiële steun aanvragen via je woongemeente.

TONK

Als financiële regelingen, zoals Tozo, niet of onvoldoende uitkomst bieden, dan kun je een beroep doen op de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK). Deze tegemoetkoming is bedoeld voor huishoudens die door de crisis te maken krijgen met een terugval in het inkomen, waardoor bijvoorbeeld de woonlasten niet meer betaald kunnen worden. De ondersteuning geldt van 1 januari tot 30 juni 2021. Gemeentes voeren de regeling uit en kunnen TONK met terugwerkende kracht toekennen. Naar verwachting gaan de TONK-loketten vanaf 1 maart open.

Belastingmaatregelen

Sinds het begin van de coronacrisis is het mogelijk om uitstel van belasting aan te vragen, deze mogelijkheid is verlengd tot 1 juli 2021. Net als andere ondernemers, krijg je ook als B&B-eigenaar meer tijd voor uitstel van belasting of een verlenging van het uitstel. Indien je nog niet eerder uitstel of verlenging hebt aangevraagd, dan kun je dit alsnog doen. De datum waarop je de uitgestelde belasting moet terugbetalen schuift automatisch op naar 1 oktober 2021. Je krijgt dan 36 maanden de tijd om de belastingschuld terug te betalen.

Subsidieregeling voor Starters

Ben je tussen 1 januari en 15 maart 2020 gestart met je B&B? Dan kom je mogelijk in aanmerking voor een nieuwe subsidieregeling voor startende ondernemers. Naar verwachting wordt deze financiële steun zoveel mogelijk gebaseerd op de TVL, al moet de precieze invulling nog worden vastgesteld. Starters gestart tussen 1 januari en 15 maart 2020 komen ook voor de reguliere TVL in aanmerking in het eerste kwartaal van 2021; in het tweede kwartaal van 2021 kan deze groep alleen van de aparte startersregeling gebruikmaken. Het kabinet hoopt het loket in mei te kunnen openen.

Financiële steun voor B&B-eigenaren

Elke B&B is uniek en dat geldt ook voor de manier waarop een B&B wordt gerund. Daardoor is het mogelijk dat de ene B&B wel in aanmerking komt voor financiële steun vanuit de overheid, maar de andere B&B niet. Bij eventuele verlengingen kunnen er echter wel nieuwe mogelijkheden ontstaan voor jouw situatie. Een uitgebreid en actueel overzicht van alle subsidieregelingen met betrekking tot het coronavirus, vind je op de website van de Rijksoverheid.

Deel dit artikel:

Over de auteur

Avatar

Josjah Thalen

Eindredacteur bij Bedandbreakfast.eu B.V.

Laat een reactie achter