Wet- & Regelgeving

Overheidssteun voor B&B’s in Coronacrisis

Bedandbreakfast.nl; Overheidssteun voor B&B’s in Coronacrisis

De B&B-branche wordt hard getroffen door de coronacrisis. Dankzij het noodpakket voor banen en economie, dat het kabinet heeft opgesteld, kun je als B&B-eigenaar een beroep doen op de nodige overheidssteun.

Update overheidssteun oktober 2021

De coronamaatregelen zijn voor een groot deel opgeheven en de economie draait weer. Daarom is per 1 oktober 2021 een deel van het steunpakket gestopt dat de Nederlandse economie 1,5 jaar heeft geholpen. Bekijk het complete overzicht van lopende financiële regelingen en regelingen die inmiddels zijn gesloten via de site van de Rijksoverheid.

Overzicht steun- en herstelpakket

1. Besluit tijdelijke ondersteuning zelfstandigen (Tozo)

Er komt een tijdelijke inkomensondersteuning voor ZZP’ers, voor ten minste drie maanden. De overheidssteun is gebaseerd op het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz). Deze ondersteuning kan worden aangevraagd in de vorm van een aanvullende uitkering voor levensonderhoud en/of een lening voor je bedrijfskapitaal. Gemeenten gaan deze regeling uitvoeren. Als ZZP’er kun je daarom via je eigen gemeente een beroep doen op deze regeling.

2. Noodloket (TOGS)

MKB-ondernemers die direct zijn getroffen door de genomen overheidsmaatregelen en daardoor omzetverlies leiden, kunnen een beroep gaan doen op een eenmalige tegemoetkoming van €4.000. De tegemoetkoming ziet toe op ondernemers die schade lijden door noodgedwongen sluiting, de inperking van bijeenkomsten en/of het negatieve reisadvies in het buitenland. Meer informatie over deze vorm van overheidssteun vind je in een apart blogartikel.

3. Uitstel en verlaging van Belastingbetaling

Als B&B-eigenaar kun je nu eenvoudiger uitstel van belastingbetaling en -schulden aanvragen. De invorderingen worden dan direct stopgezet; voor het aanleveren van bewijsmateriaal krijg je dus langer de tijd. Ook zal de Belastingdienst de komende tijd verzuimboetes voor het niet (tijdig) betalen achterwege laten of terugdraaien. Bovendien verlaagt het kabinet de invorderingsrente tijdelijk van 4% naar 0,01%. Deze tariefsverlaging is van toepassing op alle belastingschulden. Tot slot wil het kabinet het tarief van de belastingrente tijdelijk verlagen naar 0,01%.

4. Tijdelijke stop Toeristenbelasting

Gemeenten heffen toeristenbelasting van ondernemers in de verblijfssector. Veel gemeenten overwegen momenteel om het innen van toeristenbelasting stop te zetten, om de ondernemers tegemoet te komen. De overheid gaat hierover in overleg met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Je kunt zelf contact opnemen met je gemeente om te checken welke maatregelen zij treft voor deze vorm van overheidssteun.

5. Verruiming BMKB

Het Ministerie van Economische Zaken staat via de BMKB borg voor kredieten aan ondernemers, zodat je makkelijker kunt lenen. In de normale regeling is het borgstellingskrediet 50% van het krediet dat een financier (zoals een bank) verstrekt. Dit percentage wordt nu verhoogd van 50% naar 75%. Zo kunnen banken makkelijker geld lenen aan ondernemers. Als ondernemer kun je je melden bij je huidige kredietverstrekker of bij het adviesteam van de KvK voor meer informatie. Ook ZZP’ers kunnen gebruik maken van de BMKB.

6. Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW)

Heb je (flex)werknemers in dienst die je helpen met het runnen van je B&B? Dan wil de overheid voorkomen dat zij door de coronacrisis hun banen verliezen. De noodmaatregel houdt in dat de overheid je tegemoet komt in je loonkosten. Als je ten minste 20% omzetverlies vanaf 1 maart verwacht, kun je een aanvraag indienen voor 3 maanden. Deze periode kan eenmalig verlengd worden met nog eens 3 maanden.

Afhankelijk van je omzetverlies kun je maximaal 90% van de loonsom ontvangen. Voorwaarde om gebruik te maken van deze maatregel is dat er geen personeel wordt ontslagen om bedrijfseconomische redenen in de betreffende periode. De NOW wordt momenteel opgesteld en de huidige regeling Werktijdverkorting komt te vervallen.

Meer informatie

De informatie in dit blogbericht is gebaseerd op informatie van de Rijksoverheid. De genoemde maatregelen zijn samenvattend beschreven. Voor gedetailleerde informatie over deze maatregelen en overheidssteun verwijzen we je door naar de website van de Rijksoverheid. Daarnaast kun je voor belastingmaatregelen terecht bij de Belastingdienst en voor ondernemersvragen bij de Kamer van Koophandel. Bekijk ook onze Q&A voor B&B-eigenaren, met daarin onder meer praktische richtlijnen voor annuleringen van gasten.

Deel dit artikel:

Over de auteur

Avatar

Evi Heijmans

Brand Strategist bij Bedandbreakfast.eu B.V.

1 reactie

Laat een reactie achter