Privacy- en Cookieverklaring Bedandbreakfast.eu B.V.

  Via de websites www.bedandbreakfast.eu en www.bedandbreakfast.nl, alsmede via alle gelieerde domeinnamen van Bedandbreakfast.eu B.V. (hierna: “BBE”), worden privacygevoelige gegevens, oftewel persoonsgegevens, verwerkt. BBE acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

  Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat wij:

  • duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacy- en cookieverklaring;

  • proberen onze verzameling van persoonsgegevens te beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;

  • u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;

  • passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;

  • uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

  Wij zijn de verantwoordelijke bij de gegevensverwerking. In deze privacy- en cookieverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze verklaring zorgvuldig te lezen. Het BBE-gegevensbestand is aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens te Den Haag onder nummer m1349441.

  Deze privacy- en cookieverklaring is voor het laatst aangepast op 5 mei 2021.

  Gebruik van persoonsgegevens

  Bij het gebruik van onze website en diensten, laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Wij zullen de persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven of wij dit op grond van de wet mogen of moeten doen.

  Persoonsgegevens worden door ons via verschillende kanalen verzameld. Zo kunt u een account aanmaken via onze website, zowel als bezoeker van de website als aanbieder van een bed & breakfast.

  Ook zonder account kunt u bij gebruik van onze diensten uw gegevens achterlaten. Zo vragen wij enkele gegevens bij het versturen van een reserveringsaanvraag. Daarnaast kunt u via onze website producten bestellen, waarbij u enkele gegevens moet invullen om de bestelling af te ronden.

  Verder biedt de website de mogelijkheid om feedback te geven en vragen te stellen middels een pop-up venster, waarbij u wordt gevraagd enkele gegevens op te geven. Daarnaast biedt de website de mogelijkheid om vragen te stellen via een contactformulier op onze contactpagina, waarbij u gevraagd wordt diverse gegevens in te vullen om uw vraag te behandelen. Ook kunt u reviews achterlaten op de website, waarbij u gevraagd wordt om enkele gegevens in te vullen.

  Tot slot kunt u zich inschrijven voor een nieuwsbrief bij het aanmaken van het account, het indienen van een reserveringsaanvraag, het bestellen van een product of via de module op de website.

  Wij verwerken van u de volgende gegevens (mede-afhankelijk van uw gebruik van de website, bijvoorbeeld het aanmaken van een account of het inschrijven voor de nieuwsbrief):

  • voornaam en achternaam;

  • adresgegevens;

  • geslacht;

  • e-mailadres;

  • bedrijfsnaam;

  • telefoonnummer;

  • IP-adres;

  • betaal- en factuurgegevens

  • inloggegevens;

  Bovenstaande gegevens worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

  • het aanschaffen van artikelen via de website en het gebruik maken van de functionaliteiten op de website;

  • het afhandelen van uw bestelling en het informeren over het verloop daarvan;

  • het gebruik maken van de functionaliteiten op de website;

  • het verlenen van toegang tot uw account;

  • het afhandelen en doorsturen van reserveringsaanvragen en boekingen;

  • het verzenden van onze nieuwsbrief;

  • het beantwoorden van vragen die gesteld zijn via bijvoorbeeld de website;

  • het verwerken van mogelijke deelname aan prijsvragen en acties;

  • het opslaan en publiceren van reviews;

  • het verbeteren van onze dienstverlening.

  Bewaartermijnen

  Bovenstaande gegevens worden bewaard zolang het nodig is om onze dienst aan u te leveren en/of u ingeschreven bent voor onze nieuwsbrief met een maximale bewaartermijn van 2 jaar na de laatste activiteit.

  Reviews

  Als u een accommodatie reserveert via onze website, dan kunt u als gast na het verblijf een review schrijven over de accommodatie. Daarbij kunt u persoonsgegevens invullen. Wij bewaren uw review, om een eerlijk en gemiddeld reviewcijfer aan de accommodatie toe te kennen. Omdat websitebezoekers het prettig vinden om (recente, maar ook oudere) reviews te lezen en deze belangrijk zijn voor het beslissingsproces van een potentiële gast, verwijderen we reviews in principe niet. Wel kunnen wij reviews op verzoek van de persoon waardoor deze geschreven is, altijd verwijderen of de ingevulde persoonsgegevens anonimiseren.

  Nieuwsbrief

  Wij kunnen, indien u hiervoor toestemming heeft gegeven, per e-mail contact met u opnemen en onze nieuwsbrief toezenden. Bij iedere communicatie langs deze weg wordt een afmeldmogelijkheid opgenomen.

  Verstrekking aan derden

  De door u verstrekte gegevens worden aan derde partijen doorgegeven, indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst en de levering van de door u opgevraagde diensten/producten. Zo worden uw gegevens doorgegeven aan de betreffende bed & breakfast waar u een reserveringsaanvraag heeft ingediend. In bepaalde gevallen worden uw gegevens doorgegeven aan een affiliate partner, die de reserveringsaanvraag vervolgens verder afhandelt. Daarnaast worden uw gegevens doorgegeven aan onze technische partners die diensten leveren om uw gegevens op te slaan of onze website te onderhouden. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken indien u hiervoor geen toestemming heeft gegeven, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u met ons sluit of indien dit wettelijk verplicht of toegestaan is.

  Cookies

  Op onze website wordt gebruik gemaakt van cookies. Een cookie is een klein bestandje dat met pagina’s van onze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden. Ook via derden die door ons zijn ingeschakeld worden cookies gebruikt.

  Wanneer u onze website voor het eerst bezoekt, of bij herhaald bezoek nadat de cookies door u zijn verwijderd, wordt er onderaan de website een melding getoond waarin u wordt geïnformeerd over de cookies die wij gebruiken. Op het moment dat u verder klikt op onze website, geeft u ons toestemming om alle cookies en plug-ins te gebruiken zoals omschreven in de melding en deze privacy- en cookieverklaring. Het staat u vrij om cookies uit te schakelen middels uw browser. Houd er wel rekening mee dat het mogelijk is dat onze website dan niet meer optimaal werkt.

  Als u ons toestemming geeft via de cookie-instellingen, worden cookies van de volgende applicaties gebruikt:

  • Bedandbreakfast.eu B.V.

  • Cloudflare

  • Google Analytics

  • YouTube

  • Trustpilot

  Wij gebruiken bovenstaande cookies voor de volgende doeleinden:

  • het optimaliseren van het gebruik van onze websites;

  • het genereren van algemene statistieken en het verkrijgen van inzage in hoe onze website en nieuwsbrieven worden gebruikt door de bezoekers of lezers;

  • het optimaliseren van onze diensten;

  • het optimaliseren van de veiligheid van onze diensten;

  • het afstemmen van de advertenties en content op onze website en in onze nieuwsbrieven, op basis van uw interesses en aan de hand van uw click- en surfgedrag.

  Wij hebben geen controle op wat de aanbieders van bovenstaande applicaties zelf met de cookies doen. Voor meer informatie over deze applicaties en hoe zij met cookies omgaan, zie graag de privacyverklaringen van deze partijen (let op: deze kunnen regelmatig wijzigen).

  Beveiliging

  Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken.

  Websites van derden

  Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

  Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring

  Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

  Inzage en wijzigen van uw gegevens

  Indien u aan ons persoonsgegevens heeft verstrekt, kunt u ons een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Dit verzoek kunt u indienen via onze contactpagina.

  Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. U kunt deze terug vinden in de instellingen van uw browser. Indien de gegevens niet kloppen, kunt u ons verzoeken om de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.

  Autoriteit Persoonsgegevens

  Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywet heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

  Contactgegevens

  Als u vragen heeft over uw privacy en onze privacy- en cookieverklaring, dan kunt u deze stellen door een e-mail te sturen naar info@bedandbreakfast.eu.

  Bedandbreakfast.eu B.V.
  Zandkasteel 43
  5658 BE Eindhoven
  Nederland